XXIV Niedziela zwykła -15.09.2019

Znalezione obrazy dla zapytania dobry pasterz…Anonimowy poeta napisał niezwykle głęboką i piękną modlitwę. Oto jej tekst: „Ciągle próbuję zapomnieć o Tobie, Panie; ale Ty nie przestajesz mnie dręczyć i niepokoić. Dlaczego? Myślę, że na tym właśnie polega
prawdziwa miłość. Jeżeli potrafisz mnie kochać w taki sposób, Panie, to musisz być prawdziwym Bogiem. A ponieważ jesteś Bogiem, posiadasz moc, aby mnie odszukać, dotknąć, przemienić, odrodzić. Panie, nie opuszczaj mnie nawet wtedy, gdy ja opuszczę Ciebie…”
…O tym, że Bóg cierpliwie czeka na nasz powrót, szuka nas i nie przestaje nas kochać, przekonuje nas przypowieść o synu marnotrawnym. Ta historia powtarza się nieustannie. Bóg jest zawsze gotowy przebaczyć nam nasze grzechy i przyjąć nas z powrotem do swego domu, jeżeli Go o to poprosimy…

XXIII Niedziela zwykła -8.09.2019

Znalezione obrazy dla zapytania nie moze byc moim uczniem…Grecki filozof Krates z Mallos jest uznawany za twórcę pierwszego globusa. Wykładał on gramatykę i był bibliotekarzem, człowiekiem bardzo zamożnym. Gdy uświadomił sobie, że wielki majątek przeszkadza mu w mądrym i uczciwym życiu, zebrał wszystko złoto, które posiadał i wrzucił je do morza, mówiąc: „Idźcie na dno, przewrotne żądze. Topię was, żebyście wy mnie nie utopiły”…
…Taka postawa może być dla nas szokująca, podobnie jak słowa Jezusa, których do końca nie rozumiemy i które raczej nam się nie podobają: „Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem”.  Chrystus chce byśmy dokonali wyboru i całkowicie opowiedzieli się po Jego stronie, odrzucając wszystko, co by nas od tego wyboru odwodziło i rozpraszało…

XXII Niedziela zwykła -1.09.2019

Znalezione obrazy dla zapytania KTO SIE WYWYŻSZA BEDZIE PONIZONY…W 2004r. odbyły się mistrzostwa Europy w piłce nożnej. W finale Grecy niespodziewanie wygrali 1:0 z gospodarzami turnieju, Portugalią. Niewiarygodne, ale sprawiedliwe- takie opinie o sukcesie Grecji przeważały w europejskiej prasie. Najbardziej doceniono sukces Greków w Hiszpanii. Tam prasa najwięcej pisała o pokorze drużyny greckiej. Mistrzostwa Europy okazały się triumfem pokory. Zwyciężyła drużyna skromna, która wcale nie liczyła na sukces. Można do tej sytuacji odnieść słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii: „Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”…
…Chrystus uczy nas pokory. Pokora to cnota moralna chroniąca człowieka przed bezpodstawnym wywyższaniem się, przecenianiem swoich uzdolnień i obnoszeniem się z nimi, przed wyczekiwaniem na nienależne w istocie honory i ubieganiem się wszędzie o pierwsze miejsca. Prośmy dziś o łaskę pokory dla każdego z nas…