XV Niedziela zwykła -14.07.2019

Znalezione obrazy dla zapytania Idź i Ty czyń podobnie…”… Polskie Radio przeprowadziło rozmowę ze znawcą zachowań ptaków. Zapytano go, co jest dla nich największym zagrożeniem w czasie zimy. Okazało się, że nie jest to ani mróz, ani brak pożywienia ukrytego pod grubą warstwą śniegu, tylko…człowiek ze swymi chimerycznymi zachciankami. Kierując się porywem współczującego serca, zaczyna dokarmiać ptaki, które w to miejsce przylatują odtąd codziennie. Gdy jednak zabraknie człowiekowi wytrwałości, ptaki przyzwyczajone do miejsca przylatują nadal i czekają, najczęściej ginąc z głodu…
…Wytrwałość w czynieniu dobra… Przykładem takiej postawy może być Samarytanin z dzisiejszej Ewangelii. Pokonuje on wiele problemów, przeszkód, aby pomóc nieznanemu przecież człowiekowi. Czyni to w bardzo naturalny sposób. Jego działania są konkretne i celowe. Jezus uzmysławia nam, że Samarytanin w każdym innym przypadku postąpiłby tak samo, że nie czyni tego pierwszy i ostatni raz. To ktoś przeniknięty duchem miłości Boga i człowieka. Jezus więc dziś zwraca się do każdego z nas: „ Idź i Ty czyń podobnie…”

ZAPROSZENIE -TRZECIE NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE – DZIEŃ ŻONY I MĘŻA

Już w sobotę 13.07.2019r. kolejne Nabożeństwo Fatimskie o g. 19.00 – w czasie nabożeństwa odbędzie się święto Żony i Męża- będziemy się modlić o uświęcenie małżeństw – zapraszam do licznego udziału. Święto obchodzimy w rocznicę zawarcia małżeństwa bł. Ludwika i Zelii  Martinów, rodziców św. Teresy.

serdecznie zapraszam

ks. proboszcz Dariusz Sieradzy

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

XIV Niedziela zwykła -7.07.2019

Podobny obraz…Helen Keller, amerykańska pisarka i pedagog, w wieku 19 miesięcy życia straciła wzrok, słuch i częściowo mowę. Mimo tych ograniczeń ukończyła wyższe studia, uzyskała doktorat i nauczyła się kilku języków. Pewnego razu po wykładach ktoś zadał jej pytanie: Gdyby zaistniała możliwość spełnienia jednego życzenia, co by pani wybrała? Możemy się domyślać, jakie może być życzenie człowieka pozbawionego wzroku i słuchu. Lecz w tym wypadku nasze domysły są chybione. Hellen Keller odpowiedziała: Wybrałabym życzenie pokoju dla świata…

…Gdy zabraknie pokoju między narodami, wtedy pożoga wojenna, krew i łzy, cierpienie i śmierć stają się panami świata. Gdy zabraknie pokoju w rodzinie, nie mamy chwili wytchnienia, złość i nienawiść królują w takim domu. Gdy zabraknie pokoju w nas samych, wtedy nie zaznamy chwili radości i zadowolenia z życia. Dlatego dziś módlmy się, aby nie zagościł w naszych sercach grzech, ale miłość, która przyniesie pokój i radość życia…