XIX Niedziela zwykła-7.08.2022

Brak dostępnego opisu zdjęcia...W pewnej miejscowości we Włoszech nad morzem, stoi samotnie piękna willa zamożnego właściciela, otoczona wspaniałym ogrodem. Mieszka w niej tylko jeden człowiek- stary ogrodnik. „Jak długo pan tu mieszka? Od 24 lat. Ile razy w tym czasie odwiedził swą posiadłość właściciel? Cztery. A kiedy ostatnio? Przed 12 laty. Ale ogród jest tak zadbany, jakby miał przybyć jutro. Dziś mój panie- śmieje się mądry ogrodnik- jakby miał przybyć dziś”…
…Ewangelia dzisiejsza mówi o potrzebie i konieczności czuwania w naszym życiu. Mamy podtrzymywać z Chrystusem nieustanną więź, poprzez modlitwę. Następnie starać się żyć w łasce uświęcającej, unikać trwania w grzechu. Starać się żyć w zgodzie z ludźmi, nie nosić w sobie zapiekłych ran, nienawiści. Taka postawa będzie świadectwem w naszym życiu „przepasanych bioder i zapalonych pochodni”. A to będzie prawdziwa postawa czujności do której zachęca nas Słowo Boże…

XVIII Niedziela zwykła-31.07.2022

Błogosławieni ubodzy w duchu. - KARTKI.pl…Dawno temu w pewnej wiosce wybuchł pożar. Biedak i bogacz, którzy dotąd byli dobrymi sąsiadami, stracili cały dobytek. Biedak przyjął to ze spokojem, bogacz natomiast popadł w czarną rozpacz.
-Sąsiedzie- zwrócił się bogacz do biedaka- jak to możliwe, że ty jesteś spokojny, kiedy wszystko, co mieliśmy, zniszczył ogień?
– Mnie pozostał mój Bóg- odparł biedak- twój natomiast spłonął wraz z całym domem…
…Pan Jezus pragnie przypomnieć nam dzisiaj, iż wartość ludzkiego życia nie zależy od stanu majątkowego. My więc bądźmy najpierw bogaci przed Bogiem. Zabiegajmy o dobra duchowe, troszczy się o swoje zbawienie wieczne. Swoją ufność pokładajmy w opatrzności Bożej…

XVII Niedziela zwykła-24.07.2022

Mądrość, wytrwałość i zgoda – Fundacja Nasza Winnica…Gdy św. Teresa od Dzieciątka Jezus była małą dziewczynką. Miała bardzo wymagającą katechetkę. Zadała ona Teresce pytanie; „Kim jest Bóg?. Dziewczynka odpowiedziała: Bóg jest Miłością” Ponieważ katechetce chodziło o pełną katechizmową definicję, Tereska otrzymała najniższą ocenę. Tymczasem wszystkie określenia Pana Boga streszczają się w tym najbardziej zwięzłym: „On jest miłością”…
…Pamiętajmy, że w naszych osiągnięciach i klęskach, sukcesach i porażkach, a przede wszystkim w powstawaniu z kolejnych upadków- jest przy nas Bóg jako miłujący Ojciec. Trzeba dostrzec Jego otwarte ramiona, kochające Serce, Jego oczekiwanie na nasze powroty, na naszą pokorną modlitwę…

XVI Niedziela zwykła-17.07.2022

Potrzeba mało albo tylko jednego | Archiwum Spojrzenia Serca…Henryk Heine, niemiecki poeta i pisarz, znany był ze swej zjadliwej i agresywnej postawy wobec religii. W jednym ze swoich dzieł pisał: „Nie chcemy już więcej Boga, tego piorunującego tyrana, nie jesteśmy już dziećmi, obejdziemy się bez ojcowskiej opieki Boga”. Na 5 lat przed śmiercią pisał on w swoim testamencie: „Umieram w wierze w Jedynego Boga. Błagam Jego miłosierdzia nad moją duszą nieśmiertelną”
…Pomieszanie dobra i zła jest szansą dla nas tu na ziemi. Szansą do ciągłego nawracania się, do wzrostu w wierze, nadziei i miłości. Nie wolno nam przy tym nigdy napominać o tym, że nie zło, ale dobro ostatecznie zwycięży. Nie szatan, ale Chrystus jest zwycięzcą i do Niego należy ostatnie słowo!…