V Niedziela Wielkanocy -19.05.2019

Znalezione obrazy dla zapytania przykazanie miłości…Ksiądz Jan Twardowski opowiada skromnie
o pobycie w swojej pierwszej placówce- w Żbikowie, gdzie wylądował w najgorszym okresie stalinizmu, gdzie dokuczała mu samotność i ogromna tęsknota za domem rodzinnym. Parafianie bali się odwiedzać księdza, ksiądz bał się kontaktów z ludźmi. Panowało ogólne zastraszenie. Ksiądz Twardowski zobaczył w pewnym momencie dziewczynkę, która chodziła bez butów. Kupił dziecku buty. Wtedy przyszła do niego jakaś kobieta, która powiedziała, że pracuje w UB, a ta mała, to jej córka. „Miałam polecenie, żeby księdza śledzić, bo ksiądz nowy, nie wiadomo jaki. Ale nigdy niczego złego o księdzu nie powiem, mogę to zapewnić”. Miłość rodzi miłość…
…W dzisiejszą niedzielę Jezus przypomina nam
o największym przykazaniu- Miłości. I dodaje na końcu: „po tym wszyscy, poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. Jest to największy skrót Jego nauki, samo jej serce. Pamiętajmy o tym w naszym życiu…

IV Niedziela Wielkanocy -12.05.2019

Podobny obraz…W książce o Ziemi Świętej
W. Thomson opisuje między innymi następującą historię. Oto młody pasterz pasie swoje owce
u podnóża góry Tabor. Niespodziewanie na horyzoncie pojawia się trzech uzbrojonych Beduinów- rabusiów. Młody pasterz wie doskonale, co go czeka. Tym niemniej nie ucieka. Podejmuje nierówną walkę na śmierć życie w obronie swego stada. Całe zdarzenie kończy się śmiercią młodego pasterza, który zostaje zakłuty nożami przez dzikich Beduinów…
… Historia ta przypomina słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii: „Moje owce słuchają mego głosu,
a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki”.

Warto w niedzielę Dobrego Pasterza postawić sobie pytanie: Kto jest moim pasterzem? Za kim idę
i czyjego głosu słucham? A przede wszystkim, czy staram się być wdzięczny Chrystusowi za wszystko,
co On dla mnie uczynił i ciągle czyni?…

III Niedziela Wielkanocy -5.05.2019

Podobny obraz

…W ubiegłym wieku w Ameryce odbył się proces spadkowy. Chodziło o spadek po jednym z najbogatszych ludzi na świecie- Mennforcie. Jedyną spadkobierczynią była jego córka Gracja. Sędzia w obecności świadków otworzył kopertę z testamentem i przeczytał tekst: „Cały mój majątek przeznaczam jedynej córce Gracji. Zanim jednak stanie się prawną właścicielką- żądam od niej wyrzeczenia się wiary katolickiej”. Sędzia zwrócił się do Gracji z zapytaniem, czy wyrzeka się wiary? Gracja odpowiedziała: „Wiary się nie wyrzekam”. Wobec tego- powiedział sędzia- cały majątek przechodzi na skarb państwa…
…Wybierać pomiędzy Bogiem, a innymi ziemskimi wartościami musi każdy z nas. I oby wystarczyło nam sił, aby dotrzymać wierności Bogu, gdyż utraty Boga nie powetuje nam żadne dobro ziemskie. Wierność Bogu nie jest łatwa dzisiejszym świecie. Abyśmy mogli tego dokonać otrzymujemy mądrość i moc Bożą w czasie każdej Mszy św. Otwórzmy się więc na te święte dary, kiedy będziemy uczestniczyć w Eucharystii…