„Bogu dziękujcie – ducha nie gaście” (por. 1 Tes 5, 18-19).

Obraz może zawierać: 1 osoba