Category: Uncategorized

V Niedziela Wielkanocna-24.04.2016

…W Japonii, gdzie ludność żyje w szczególnym zagęszczeniu, które ułatwia powstawanie wzajemnych konfliktów, wypracowano normy społeczne zwane „Giri” i „Gimu”. „Giri” jest sumą obowiązków wobec innych- rodziców, dzieci, starszych- ta strona prawnych zobowiązań jest również znana w naszej kulturze. Natomiast „Gimu” jest zasadą, która wykracza poza prawo, wzywa do czułości, miłości, tego wszystkiego, co wypływa …

Kontynuuj czytanie

IV Niedziela Wielkanocna-17.04.2016

…Catalina Rivas jest współczesną boliwijską wizjonerką. W książce „Tajemnica Mszy św.” mówi o potrzebie modlitwy za kapłanów: „To jest moment, w którym powinniśmy modlić się za nich, bo oni są Kościołem tak ja my świeccy. Wiele razy my, świeccy, żądamy tak wiele od kapłanów, ale nie jesteśmy zdolni modlić się za nich, niezdolni zrozumieć, że …

Kontynuuj czytanie

III Niedziela Wielkanocna-10.04.2016

…W III Niedzielę Wielkanocną Chrystus kieruje do każdego pytanie: „Człowieku, czy mnie kochasz?” Pozytywną odpowiedź dajemy Chrystusowi wtedy, gdy jesteśmy wierni uczynionym na chrzcie zobowiązaniom. Król Franków Chlodwig, przed bitwą z Alamasami, uczynił ślub, że przyjmie sakrament chrztu, jeśli odniesie zwycięstwo. I faktycznie odniósł zwycięstwo i wierny przyrzeczeniu przyjął chrzest w Reims w Boże Narodzenie …

Kontynuuj czytanie

Niedziela Miłosierdzia Bożego-3.04.2016

…Wpatrujemy się często z wielką ufnością w obraz Miłosiernego Chrystusa, pragniemy dostąpić Jego szczególnej łaski. Ale On pyta każdego z nas: Czy jesteś człowiekiem miłosierdzia? Czy twoje oczy są miłosierne? Czy twój słuch jest miłosierny? Czy twój język jest miłosierny? Czy twoje ręce są miłosierne? Czy twoje nogi są miłosierne? Czy twoje serce jest miłosierne? …

Kontynuuj czytanie