I Niedziela Adwentu -28.11.2021

Zdążyć na święta. Jak przeżyć Adwent? - Bracia Mniejsi Kapucyni…I znów mamy Adwent. Znów mamy przebiec myślą tysiące lat, jakie spędziła ludzkość na wyczekiwaniu Tego, który był zapowiedziany. Mamy uświadomić sobie, że jeszcze dziś istnieją ludzie, dla których ten pierwszy Adwent jeszcze się nie zakończył, bo jeszcze nie dotarł do nich głos Ewangelii. Ale trzeba również stwierdzić, że i człowiek, który zetknął się z Ewangelią, pełny jest jakiejś tęsknoty i oczekiwania.
Adwent jest tym czasem, by wyjść naprzeciw Chrystusowi i spotkać się z Nim przede wszystkim w spowiedzi i Komunii św. adwentowej. Chrystusa wprowadzimy w swoje codzienne życie, jeśli wcześniej spotkamy się z Nim w sakramentach świętych. Oto droga adwentowa, na której z pewnością spotkamy Chrystusa, naszego Zbawcę…