I Niedziela Adwentu -3.12.2017

Podobny obraz… Pewna legenda mówi, że Abba Antoni podczas modlitwy usłyszał głos: „Antoni, nie jesteś jeszcze tak doskonały, jak pewien szewc z Aleksandrii”. Pustelnik wybrał się więc natychmiast do Egiptu, aby odszukać tego szewca i dowiedzieć się, w czym tkwi tajemnica jego świętości. Szewc, bardzo zdziwiony, powiedział, że nie robi niczego wielkiego. Mówił: „Moje życie jest zupełnie zwyczajne i szare. Jestem zwykłym szewcem. Gdy rano wstaję, modlę się za całe miasto, w którym mieszkam, a szczególnie za moich sąsiadów i przyjaciół. Potem zasiadam do pracy i pracuję rzetelnie przez cały dzień. Unikam fałszu, obmowy, staram się dotrzymać słowa. Chcę żyć uczciwie i szczerze służyć Bogu. Oto całe moje życie”…
…Czy każdy z nas mógłby opowiedzieć o swoim życiu tak jak ten szewc? Kolejny Adwent to kolejna dana nam szansa. Nie ma takiego błędu, którego nie można by naprawić. Ale trzeba czuwać, by unikać następnych. Nie prześpijmy więc tego czasu, ale bądźmy czujni i otwarci na Słowo Boże…