I Niedziela Wielkiego Postu -14.02.2016

…”Szatan obiecuje wszystko, co najlepsze, a daje to , co najgorsze. Obiecuje honory i zaszczyty, a daje poniżenie i hańbę. Obiecuje przyjemności, a daje rozczarowanie i ból. Obiecuje zyski, a przynosi stratę. Obiecuje cudowne życie, a daje śmierć”(Thomas Brooks).

Wspaniałą okazją do tego, by odwrócić się od szatana, zła i grzechu i wstąpić na drogę miłości Boga i czynienia dobra jest czas Wielkiego Postu.

Nie tylko odrzucajmy w tym świętym czasie wszelkie pokusy, jakie podsuwa nam szatan, ale także starajmy się uczynić coś dobrego dla Boga i dla ludzi. Rozpocznijmy od małych rzeczy: od dobrej myśli, życzenia, modlitwy. Spróbujmy uczestniczyć częściej w codziennych Mszach św.

Postarajmy się chodzić na Wielkopostne nabożeństwa: Gorzkie Żale, Drogę Krzyżową. Odnajdujmy swoją własną drogę naśladowania Chrystusa w naszym codziennym życiu…