II Niedziela Adwentu- 4.12.2022

2 Niedziela Adwentu 8 grudnia 2019 r. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia  NMP |..Pewien kapłan zaczynał rekolekcje dla dzieci pytaniem: „Kto to jest rekolekcjonista? Dzieci odpowiadały: To ksiądz, który głosi rekolekcje. A po co rekolekcje? Żebyśmy byli lepsi, abyśmy chodzili do kościoła, więcej się modlili- padały różne odpowiedzi. Wtedy kapłan pokazywał dzieciom budzik i mówił: Jestem takim budzikiem. Przyjechałem, aby was obudzić. Przecież nie śpimy- wołały dzieci.
W człowieku nie tylko może zasnąć umysł, ale także sumienie i serce. Jestem tutaj, aby je obudzić…”
…Dzisiejsza Ewangelia jest apelem, aby oderwać się od tego, co powierzchowne, a zając się sprawami naprawdę ważnymi. Dlatego nie mów: „Taki mam charakter, z tym się nie da nic zrobić, zawsze byłem agresywny, kłótliwy, nerwowy”. Z Bożą pomocą możesz pracować na charakterem, możesz zrezygnować ze złych przyzwyczajeń, możesz zamienić agresję na cierpliwość, kłótliwość na pokój. Niech ten Adwent będzie czasem wewnętrznej przemiany, abyśmy kiedyś w wieczności usłyszeli słowa podobne do tych, które wypowiedział Jan Chrzciciel: „Wydałeś godne owoce nawrócenia”…