II Niedziela po Narodzeniu Pańskim -3.01.2021

światłość - Wypłyń na głębię… W Poznaniu znajduje się zakład poprawczy dla młodocianych przestępców. Niedawno Polskie Radio wyemitowano reportaż Grażyny Wielowiejskiej opowiadający historie niektórych z nich. Ich życie do momentu osadzenia w zakładzie można porównać do chodzenia w przerażającej ciemności. Patologiczna rodzina, przemoc, zmaganie się z poczuciem krzywdy- to wszystko było ich udziałem. Jego kierownictwo postanowiło „zarazić” swych podopiecznych bakcylem dobra. Osadzonym stworzono możliwość uczestniczenia w wolontariacie. Chodzą do domów pomocy społecznej i hospicjów, aby pomagać ciężko chorym ludziom. Wielu po takim doświadczeniu zmieniło zupełnie patrzenie na rzeczywistość. Zapaliło się w ich w życiu światło nadziei…
…W dzisiejszej Ewangelii św. Jan napisał, że Chrystus jest „światłością ludzi”. On jest miłością i obdarza nią innych. Dbajmy zatem o to, aby poprzez sakramenty Chrystus oświetlał drogi naszego życia…