II Niedziela Wielkiego Postu- 5.03.2023

Nie lękajcie się! | Niedziela.pl..Jose Agudo mieszkał na przedmieściach Madrytu, był Romem. Nie wierzył w Boga, nigdy nie pracował zawodowo, utrzymywała go żona, która wraz z dziećmi zajmowała się żebraniem. Któregoś dnia spotkał on człowieka, który powiedział mu o miłości Boga. Był to Kiko Arguello, założyciel neokatechumenatu. Jego proste słowa wyjaśniające Ewangelię, śpiew psalmów, modlitwa i świadectwo przemieniały ludzkie serca. Przemieniały również serce Jose. Poznawał on Jezusa, czytał Jego słowa, a im głębsza rodziła się w nim wiara, tym jaśniejsza stawała się myśl, że trzeba zmienić życie. Jose znalazł pracę, dzieci posłał do szkoły, odnosił się z szacunkiem do żony, która tak wiele przez niego wycierpiała. Z czasem oddał również pieniądze, które wcześniej ukradł różnym ludziom…
…Człowiek, który uwierzył w Jezusa, wypełnił Jego słowa. Zrealizował nakaz, który można usłyszeć w dzisiejszej Ewangelii. Obyśmy i my potrafili go zrealizować w codzienności. Poznawajmy Jezusa, słuchajmy słów Ewangelii i wypełniajmy je z radością…