II Niedziela Zwykła -14.01.2018

Podobny obraz…Była ostra zima. Pewien człowiek wracał z pracy do domu. W pewnej chwili zauważył małą, zziębniętą dziewczynkę, klęczącą na chodniku, skuloną z zimna, która wyciągała rączkę do przechodniów w geście prośby o jałmużnę. Mężczyzna wzruszył się tym widokiem. Podniósł oczy ku niebu i westchnął: „Boże, jak Ty pozwalasz na to, by na świecie była taka niesprawiedliwość? Dlaczego nie pomożesz temu biednemu dziecku?
Nagle z nieba odezwał się głos: „Ja już jej pomogłem. Stworzyłem ciebie”..
Jezus zwraca się dziś do każdego z nas, aby pójść za Nim. To znaczy, że mamy Go naśladować w codziennych gestach życia, zauważania drugiego człowieka, okazywanie miłości smutnemu, pochylenie się nad biednym, chorym i odrzuconym. To tylko przykłady pójścia za Jezusem. Nie bójmy się być uczniami Jezusa