II Niedziela zwykła- 14.01.2024

Powołanie pierwszych uczniów (Mt. 4:18-25) - Komentarze Biblijne..Dzisiejsza Liturgia słowa ukazuje nam kilka osób, które odegrały prowadzenia innych do Boga(Heli, św. Jan Chrzciciel,św. Andrzej). Jako ludzie dorośli sami mamy stać się przewodnikami dla innych. Przewodnikiem po drogach wiary stajemy się nie tylko wtedy, gdy mówimy innym o Bożej miłości, ale także, gdy żyjemy zgodnie z przykazaniami, kierujemy się uczciwością, jesteśmy wobec ludzi pełni życzliwości i dobra. Św. Matka Teresa z Kalkuty mówiła: „Starałam się być kroplą czystej wody. Jeśli staniesz się kroplą czystej wody, będzie nas już dwoje. A jeśli stanie się nią twoja żona, czy twój mąż, będzie nas troje”…
…Starajmy się być taką kroplą czystej wody. Niech nasze świadectwo wiary będzie wyraziste i jednoznaczne. Podążajmy do Boga, ukazując również innym tę drogę…