II Niedziela Zwykła- 15.01.2023

Duch Święty - Architekt Twojego życia duchowego - Karmel.pl..Przepiękne świadectwo wiary złożyło siedmiu braci trapistów w Algierii, którzy wiosną 1996 r. zostali uprowadzeni przez muzułmanów i zamordowani. Mogli uratować swoje życie i wyjechać z tego kraju. Dlaczego pozostali? Czy ich obecność pośród muzułmańskiej większości miała znaczenie, przyniosła jakiś owoc? Oczywiście ,że tak! Jeden z braci krótko przed męczeńska śmiercią zapisał w swoim dzienniku duchowym: „Możemy istnieć jako ludzie tylko wówczas, jeśli zgodzimy się uczynić z siebie obraz Miłości- takiej, jaka przedstawia się ona w Chrystusie”. Bracia trapiści z Algierii swoim życiem i męczeńską śmiercią wskazali na Chrystusa jako źródło miłości i przebaczenia…
…A my? Ukazujemy innym Chrystusa, gdy w niedzielę przychodzimy na Mszę św. Nasza autentyczna wytrwałość w tym względzie jest dla innych znakiem. Każde klękniecie do konfesjonału jest świadectwem wiary w Tego, który udziela miłosierdzia. Wskazujmy na Chrystusa swoimi słowami i czynami, tak jak Jan Chrzciciel, tak jak inni święci…