II Niedziela zwykła -17.01.2021

O. Edward Kryściak SP | e-eSPe - Szukającym powołania… Leonardo da Vinci malując swoją słynną „Wieczerzę”, miał tylko jeden cel przed oczyma, aby obraz ten prowadził ludzi do Chrystusa. Ale na wystawie- jak na ironię- wszyscy podziwiali mały okręcik, jaki był widoczny w dalekim tle. Trzy tygodnie potrzebował mistrz na namalowanie tego okrętu. Nie zważając jednak na włożoną pracę, zaraz pierwszego dnia wieczorem wziął obraz do poprawki i okręt po prostu zamalował. Był zdania, że nic nie może odwracać naszego wzroku od Chrystusa…
…Nasze życie codzienne naznaczone różnymi aktywnościami jest narażone na pokusy, które odciągają nas od Chrystusa. Trzeba dużo się modlić, słuchać Słowa Bożego i karmić się Ciałem Pańskim, aby być wpatrzonym w Chrystusa. Niech ta niedziela zmobilizuje nas do takiej postawy…