II Niedziela Zwykła -19.01.2020

Podobny obraz…Cesarz austriacki Franciszek I zwiedzał więzienie. Po wejściu
do celi rzuciło mu się do nóg kilku skazańców, prosząc o łaskę
i zapewniając o swej niewinności. Powtórzyło się to w każdej celi. Wreszcie jeden więzień nie poruszył się na widok cesarza. Zaciekawiony cesarz zapytał go: Za co tu siedzisz?- za kradzież, gwałt i oszustwo. Popełniłeś to wszystko?- tak. Cesarz zwrócił się do naczelnika więzienia: -Proszę wypuścić tego łotra, by nie psuł zacnych ludzi, którzy tu siedzą…
…Ta zabawna historia odzwierciedla bardzo smutną prawdę o wielu współczesnych ludziach, którzy zatracili poczucie grzechu i zła. Dziękując dziś z całego serca Chrystusowi, Barankowi Bożemu, który gładzi grzechy świata, prośmy Go o łaskę pokory, abyśmy popełnione przez nas grzechy umieli uznawać i wyznawać w Sakramencie Pokuty. Niech takie działanie oczyszcza nasze serca, abyśmy wzrastali w chrześcijańskiej doskonałości i świętości…