II Niedziela Zwykła -20.01.2019

Podobny obraz…Na jednej z pierwszych lekcji religii w nowym roku szkolnym nauczyciel rozdał dzieciom kartki papieru, na których był narysowany dom. Brakowało jednak na tym rysunku kilku szczegółów. „Przypatrzcie się dobrze temu domowi- zwrócił się do dzieci nauczyciel- a potem narysujcie to, czego mu brakuje”. Dzieci przez chwilę uważnie przyglądały się rysunkom, potem wzięły ołówki do rąk i rozpoczęła się praca. Jeden z chłopców narysował piorunochron, inny dymiący komin, jeszcze inny nowoczesne żaluzje przy oknach, przez które widać było lodówkę i radio. Dziewczynka zaś narysowała krzyż na ścianie. Niewątpliwie potrzebne są w domu telewizory, lodówki, firanki i wiele innych rzeczy. Bez krzyża jednak nie byłby to dom chrześcijański. Krzyż jest znakiem, że w tej rodzinie jest Pan Jezus i że chce ona żyć według Jego Ewangelii…
…Cud w Kanie Galilejskiej przypomina nam, że bez Jezusa niczego w życiu nie osiągniemy. Nie zamykajmy naszych drzwi przed Chrystusem. Nie wyrzucajmy z serca słów świętej Ewangelii. Nie usiłujmy budować szczęścia bez Pana Boga i Jego przykazań. Otwórzmy więc swe życie dla Boga. Zróbmy w nim miejsce dla Niego. Nie będziemy tego żałować…