III Niedziela Wielkanocna-10.04.2016

…W III Niedzielę Wielkanocną Chrystus kieruje do każdego pytanie:

„Człowieku, czy mnie kochasz?”

Pozytywną odpowiedź dajemy Chrystusowi wtedy, gdy jesteśmy wierni

uczynionym na chrzcie zobowiązaniom.

Król Franków Chlodwig, przed bitwą z Alamasami, uczynił ślub, że

przyjmie sakrament chrztu, jeśli odniesie zwycięstwo. I faktycznie odniósł

zwycięstwo i wierny przyrzeczeniu przyjął chrzest w Reims w Boże

Narodzenie 498 roku. Wówczas biskup św. Remigiusz wypowiedział

znamienne słowa:” Pochyl głowę, dumny Franku- czcij to, co dotąd

paliłeś, pal to, co dotychczas czciłeś”.

…Każdy z nas powinien powiedzieć sobie dzisiaj: Będę wierny danemu na

chrzcie słowu, wypełnię moje zobowiązania chrzcielne…