III Niedziela Wielkanocy -1.05.2022

…Król Franków Chlodwig, przed bitwą z Alamanami, uczynił ślub, że przyjmie sakrament chrztu, jeśli odniesie zwycięstwo. Zwycięstwo faktycznie odniósł i wierny przyrzeczeniu przyjął chrzest w Reims w roku 498. Wówczas biskup św. Remigiusz udzielający mu chrztu wypowiedział znamienne słowa: „Pochyl głowę dumny Franku; czcij to, co dotąd paliłeś, pal to, co dotychczas czciłeś”…
…Każdy z nas powinien powiedzieć sobie dzisiaj: Będę wierny danemu na chrzcie słowu, wypełnię moje zobowiązania chrzcielne. Częste odmawianie tych zobowiązań powinno być wyrazem naszej wdzięczności za dar chrztu św., utwierdzeniem wyboru uczynionego w naszym imieniu przez naszych rodziców i chrzestnych, a także nowym zobowiązaniem do życia zgodnego z zasadami naszej wiary…