III Niedziela Wielkanocy -18.04.2021

Słowa, jakie Jezus skierował do swoich uczniów po swym zmartwychwstaniu | EWANGELIA O ZSTĄPIENIU KRÓLESTWA…Antoni Czechow, pisarz rosyjski powiedział: „Mówimy, mówimy, mówimy i prawdopodobnie dojdzie do tego, że umrzemy na zapalenie języka i strun głosowych”…
…Mało jest takich, którzy potrafią zaświadczyć o swojej wierze czynem, uczynić wypowiedziane słowo zasadą swego życia. A przecież chodzi o to, aby konsekwentnie słowo wprowadzać w czyn.
Chrystus mówi do nas : „Wy jesteście moimi świadkami”. Bądźmy więc świadkami Chrystusa. Do tego On nas dziś wzywa. Pamiętajmy o słowach św. Jana: „Kto mówi o Bogu , znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest
doskonała”…