III Niedziela Wielkanocy -5.05.2019

Podobny obraz

…W ubiegłym wieku w Ameryce odbył się proces spadkowy. Chodziło o spadek po jednym z najbogatszych ludzi na świecie- Mennforcie. Jedyną spadkobierczynią była jego córka Gracja. Sędzia w obecności świadków otworzył kopertę z testamentem i przeczytał tekst: „Cały mój majątek przeznaczam jedynej córce Gracji. Zanim jednak stanie się prawną właścicielką- żądam od niej wyrzeczenia się wiary katolickiej”. Sędzia zwrócił się do Gracji z zapytaniem, czy wyrzeka się wiary? Gracja odpowiedziała: „Wiary się nie wyrzekam”. Wobec tego- powiedział sędzia- cały majątek przechodzi na skarb państwa…
…Wybierać pomiędzy Bogiem, a innymi ziemskimi wartościami musi każdy z nas. I oby wystarczyło nam sił, aby dotrzymać wierności Bogu, gdyż utraty Boga nie powetuje nam żadne dobro ziemskie. Wierność Bogu nie jest łatwa dzisiejszym świecie. Abyśmy mogli tego dokonać otrzymujemy mądrość i moc Bożą w czasie każdej Mszy św. Otwórzmy się więc na te święte dary, kiedy będziemy uczestniczyć w Eucharystii…