III Niedziela Zwykła -21.01.2018

Znalezione obrazy dla zapytania powołanie apostołów…Pewna legenda opowiada o tym, jak Pan Bóg posłał anioła z nieba na ziemię, aby z niej przyniósł rzecz najpiękniejszą. Długo anioł szukał, wreszcie zobaczył wspaniały kwiat i wziął go do nieba. „Piękny jest kwiat, rzekł Bóg, ale nie jest on czymś najpiękniejszym, idź i szukaj dalej czegoś Piękniejszego”. I szukał anioł dalej. Usłyszawszy odgłosy bitwy, udał się na plac boju, zebrał kilka kropli poległego za ojczyznę żołnierza i zjawił się z nimi w niebie. Lecz i tym razem Bóg kazał aniołowi szukać czegoś jeszcze piękniejszego. Po dłuższym czasie poszukiwań ujrzał anioł w dali człowieka, jak klęczał pod krzyżem i opłakiwał swe grzechy. Pozbierał jego łzy i znów stanął przed Bogiem. Wtedy Bóg powiedział: „Właśnie, te łzy żalu, łzy pokuty są czymś najpiękniejszym na świecie”…
…Żalu, pokuty i nawrócenia potrzebuje współczesny świat. Dostrzegamy dziś pragnienie budowania świata bez Boga, tak jakby Bóg w ogóle nie istniał. Każdy z nas potrzebuje nawrócenia, przemiany życia, aby na nowo uwierzyć Ewangelii i żyć po Bożemu. W roku Ducha św. prośmy o Jego dary, aby się nie zagubić i kroczyć drogą prowadzącą do nieba…