III Niedziela Zwykła -24.01.2016

Starszy już ksiądz kapelan pracujący w hospicjum mówił kiedyś:

Spowiadałem wielu ludzi na łożu śmierci. Nie spotkałem ani jednego, który by żałował, że w swoim życiu wiernie służył Panu Bogu i przystępował do spowiedzi i do Komunii św. Natomiast od wielu umierających słyszałem, jak bardzo żałowali, że w swoim życiu nie zawierzyli Panu Bogu, nie przyjmowali Go w Eucharystii i nie żyli według Jego zasad”…

Dziękujmy dziś Chrystusowi, że jest z nami i patrzy na nas z miłością. Prośmy Go, aby nie ustała w nas wiara w Niego, aby nasze życie było nieustannym naśladowaniem Jego prawd, które doprowadzą nas do wiecznego szczęścia…