IV Niedziela Wielkanocy -12.05.2019

Podobny obraz…W książce o Ziemi Świętej
W. Thomson opisuje między innymi następującą historię. Oto młody pasterz pasie swoje owce
u podnóża góry Tabor. Niespodziewanie na horyzoncie pojawia się trzech uzbrojonych Beduinów- rabusiów. Młody pasterz wie doskonale, co go czeka. Tym niemniej nie ucieka. Podejmuje nierówną walkę na śmierć życie w obronie swego stada. Całe zdarzenie kończy się śmiercią młodego pasterza, który zostaje zakłuty nożami przez dzikich Beduinów…
… Historia ta przypomina słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii: „Moje owce słuchają mego głosu,
a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki”.

Warto w niedzielę Dobrego Pasterza postawić sobie pytanie: Kto jest moim pasterzem? Za kim idę
i czyjego głosu słucham? A przede wszystkim, czy staram się być wdzięczny Chrystusowi za wszystko,
co On dla mnie uczynił i ciągle czyni?…