IV Niedziela Wielkanocy -3.05.2020

Dziękujemy Bogu za dar powołania naszych moderatorów! — Ruch ...

…Dziś w IV Niedzielę Wielkanocną rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Chrystus powołuje wybranych ludzi, aby bronili wiary i obyczajów. Tak było od początku. W Rzymie na starym cmentarzu przy Via Apia, kryjącym groby męczenników pierwszych wieków chrześcijaństwa, można zobaczyć obraz Dobrego Pasterza. Uzbrojony w długi kij broni swoich owiec przed złem. Zostało ono przedstawione pod symbolicznymi postaciami osła i świni. Kościołowi zawsze zagrażali fałszywi prorocy. Jedni, przedstawieni w symbolu osła, usiłują zniszczyć depozyt wiary, rozgłaszając błędy. Drugie zwierzę symbolizuje tych, którzy wyśmiewają moralność i dobre obyczaje. Biskupi i kapłani na wzór Chrystusa- Dobrego Pasterza mają chronić wiernych przed tymi zagrożeniami…
…Prośmy dziś Chrystusa, Dobrego Pasterza, aby nie zabrakło tych, którzy pójdą za głosem powołania i będą głosić wiarę i jej bronić…