IV Niedziela Wielkanocy- 30.04.2023

Brak dostępnego opisu zdjęcia...W Rzymie na starym cmentarzu przy Via Apia, kryjącym groby męczenników pierwszych wieków chrześcijaństwa, można zobaczyć obraz Dobrego Pasterza. Uzbrojony w długi kij broni swoich owiec przed złem. Zostało ono przedstawione pod symbolicznymi postaciami osła i świni. Kościołowi zawsze zagrażali fałszywi prorocy. Jedni przedstawieni w symbolu osła, usiłują zniszczyć depozyt wiary, rozgłaszając błędy. Drugie zwierzę symbolizuje tych, którzy wyśmiewają moralność i dobre obyczaje. Biskupi i kapłani na wzór Chrystusa- Dobrego Pasterza mają chronić wiernych przed tymi zagrożeniami…
…Nie wolno nam zapominać, że każdy z nas ma do spełnienia rolę pasterza. Być autorytetem, nauczycielem, przewodnikiem po drogach wiary i obyczajów to zadanie dla każdego z nas…