IV Niedziela Wielkiego Postu -31.03.2019

Znalezione obrazy dla zapytania przypowieść o synu marnotrawnym

…Żyjący w XVII w. John Newton był handlarzem niewolników. Posiadał własny statek, na którym przewoził podstępnie złapanych w Afryce Murzynów i sprzedawał ich jako niewolników w portach Europy i Ameryki. Pewnej nocy, kiedy jego statek obładowany niewolnikami był na pełnym morzu, rozszalała się potężna burza. Wichura miotała statkiem jak małą łupiną drewna. Wydawało się, że dla statku i jego pasażerów wybiła ostatnia godzina. W wielkiej panice John Newton ukląkł na pokładzie statku, uniósł ręce do góry i zaczął się głośno modlić: „Boże, jeżeli uratujesz nas spośród tej straszliwej burzy, przyrzekam Ci, że skończę z tą grzeszną profesją, przestanę być handlarzem niewolników”. Bóg wysłuchał modlitwy Newtona i statek cudownie ocalał. John przestał być handlarzem niewolników, a nawet został pastorem i zaczął głosić Ewangelię…
…Słuchając historii o synu marnotrawnym w dzisiejszej Ewangelii, możemy dostrzec naszą własną historię. My także często uciekamy z domu Ojca, błąkając się po manowcach grzechu. Rozpoczynając Rekolekcje otwórzmy się na działanie Bożej łaski, abyśmy powrócili do domu Ojca odrzucając grzech i rozpoczynając lepsze życie…