IV Niedziela Zwykła- 29.01.2023

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.  – CHRZEŚCIJAŃSKIE CENTRUM EWANGELIZACJI..Józef Ignacy Kraszewski tak pisał: „Nie ten szczęśliwy, kto bogaty, nie ten szczęśliwy, kto wielki, kto sławny; ale ten, kto umie kochać jak Chrystus, jak Chrystus przebaczać i jak On cierpieć”…
…Słuchając Ewangelii o ośmiu błogosławieństwach zapytajmy samych siebie: – jakie słowa skierowałby dziś Pan Jezus do każdego z nas? Czy usłyszelibyśmy: „błogosławieni jesteście”, czy „biada wam!’?
Czy jest w naszych sercach miejsce na praktykowanie ośmiu błogosławieństw? Czy takie są nasze pragnienia i nadzieje?…