Niedziela Bożego Miłosierdzia- 16.04.2023

Fenomen Bożego Miłosierdzia | Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach..Austriacki pisarz Stefan Zweig w noweli „24 godziny z życia kobiety” opisał życie wdowy, która po śmierci męża jedzie do Monte Carlo. Wcześniej para grywała tam w kasynie. Od męża kobieta nauczyła się patrzeć nie tyle na twarze ludzi, ile na dłonie. Jej zdaniem po twarzy, właśnie dłonie najbardziej ukazują duszę człowieka. Człowiek obojętny wkłada ręce do kieszeni, rozzłoszczony zaciska pięści, przerażony chowa w głowę w dłoniach, zwycięzca podnosi ręce do nieba, winny bije się w piersi, a modlący się wznosi dłonie do Boga…
…W dzisiejszej Ewangelii Chrystus zmartwychwstały pokazuje uczniom swe przebite dłonie. Są one znakiem Jego miłosiernej miłości. Przez całe swe życie Chrystus błogosławił, uzdrawiał i rozmnażał chleb, okazywał miłość i miłosierdzie. Jakie są moje dłonie? Czyste czy brudne? Może umywam je, ale tylko jak Piłat? Czy moje są hojne i pomocne, czy chciwe i wyrachowane? Czy moje ręce są spokojne i czułe, czy nerwowe i brutalne? Zwłaszcza w rodzinie i w małżeństwie?…