Niedziela Chrztu Pańskiego -7.01.2018

Podobny obraz…Król Francji Ludwik IX za najważniejsze miejsce w swoim życiu uważał kościół, w którym został ochrzczony. Nie katedrę, gdzie ukoronowano go na władcę Francji, ale chrzcielnicę w swej rodzinnej miejscowości, gdzie otrzymał godność dziecka Bożego…
Uroczystość Chrztu Pana Jezusa, którą dziś przeżywamy, przypomina nam nasz własny chrzest i jest okazją do tego, aby za tę wielką łaskę Bogu podziękować. Do każdego z nas w chwili chrztu wypowiedział Stwórca z miłością te same słowa, które skierował do Chrystusa „Tyś jest mój syn umiłowany”. Zapytajmy dziś samych siebie: czy Bóg jest z nas zadowolony? Czy raduje się z naszego życia, z naszej modlitwy, wiary, nadziei i miłości?…