Niedziela Miłosierdzia Bożego -19.04.2020

Obrazek "Jezu Ufam Tobie" - Jezus Miłosierny 20 x 25…W dzisiejszą niedzielę pochylamy się nad postacią św. siostry Faustyny, dzięki której kult Bożego Miłosierdzia zaistniał na świecie. Była ona mistyczką, której objawiał się Jezus Chrystus. Do kanonizacji s. Faustyny został wykorzystany cud uzdrowienia ks. Ronalda Pytla z Baltimore w USA. Miał on uszkodzoną lewą komorę serca, z medycznego punktu widzenia w sposób nieodwracalny. Po modlitwach jego parafian w Łagiewnikach w sierpniu 1995 r. nastąpiło potwierdzone przez lekarzy całkowite uzdrowienie…
…Pan Jezus przekazał s. Faustynie Kowalskiej słowa, które niech będą dla każdego z nas nadzieją na osiągnięcie zbawienia: „Otworzyłem swe serce jako żywe źródło miłosierdzia- niech z niego czerpią wszystkie dusze życie, niech się zbliżą do tego morza miłosierdzia z wielką ufnością.
Grzesznicy dostąpią usprawiedliwienia, a sprawiedliwi w dobrym utwierdzenia. Kto pokładał ufność w miłosierdziu Moim, napełnię duszę jego w godzinę śmierci swym Bożym pokojem”…