Niedziela Miłosierdzia Bożego-3.04.2016

Wpatrujemy się często z wielką ufnością w obraz Miłosiernego Chrystusa, pragniemy dostąpić Jego szczególnej łaski. Ale On pyta każdego z nas:

  • Czy jesteś człowiekiem miłosierdzia?
  • Czy twoje oczy są miłosierne?
  • Czy twój słuch jest miłosierny?
  • Czy twój język jest miłosierny?
  • Czy twoje ręce są miłosierne?
  • Czy twoje nogi są miłosierne?
  • Czy twoje serce jest miłosierne?

W święto Miłosierdzia Bożego, w ten szczególny dzień Chrystus kieruje do nas swoje przesłanie:

Człowieku nowego tysiąclecia, bądź człowiekiem miłosierdzia i przebaczenia. Miej serce na wzór mojego serca. Miej serce bardzo ludzkie, a nie z kamienia…