Niedziela Miłosierdzia Bożego – 8.04.2018

Podobny obraz

…Ksiądz Marek Starowieyski w książce „Czego mogą nas nauczyć Ojcowie Pustyni”, przywołuje następującą historię: „Pewien żołnierz pytał abbę Miosa, czy Bóg na pewno przyjmie pokutę człowieka. Mędrzec długo go pouczał, a wreszcie spytał: Powiedz mi , bracie drogi, czy jeśli ci się płaszcz rozerwie, to go wyrzucasz? Tamten odrzekł: Nie. Zszywam go i noszę dalej. A starzec na to: Jeśli tobie żal ubrania, Bogu nie miałoby być żal własnego stworzenia?”…
…W dzisiejszą niedzielę zechciejmy podziękować Bogu za Jego Miłosierdzie. Ale pyta również każdego z nas: Czy jesteś człowiekiem miłosierdzia? Czy Twoje serce jest miłosierne?…