Niedziela Palmowa -10.04.2022

Brak dostępnego opisu zdjęcia.…Ktoś powiedział: „Człowiek rodzi się, aby cierpieć”. To nieprawda. Cierpienie nie jest sensem życia człowieka. Niezależnie od tego, czy jest on katolikiem czy nie. Człowiek rodzi się, aby być szczęśliwym, został stworzony przez Boga do szczęścia. Całe nasze życie powinno być dążeniem do przemiany, do propagowania dobra, walki z naszymi wadami i słabościami. Wielki Post zawsze jest dobrą okazją do podjęcia pracy nad sobą i swoim postępowaniem. Prośmy dzisiaj Pana Boga słowami św. Bonawentury: „Boże, udziel nam, którzy dzisiaj niesiemy te gałązki ku czci Chrystusa, chwalebnego Króla, łaski, abyśmy byli z Nim zjednoczeni i przynosili owoce dobrych uczynków. Byśmy mogli podążać za Nim z gałązkami oliwki i palmy, to znaczy z uczynkami pobożności i cnót zwycięskich”