Niedziela Palmowa -14.04.2019

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją, tłum i na zewnątrz

W Niedzielę Palmową zamiast kazania czytamy opis męki Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Łukasza. Rozważamy wielorakie cierpienie Chrystusa. Najbardziej przejmujące jest fizyczne cierpienie. Chrystus odczuwa też cierpienie z powodu zdrady, nie tylko Judasza, ale i innych apostołów, cierpienie z powodu niesprawiedliwych wyroków, cierpienie z powodu odrzucenia przez własny naród i wyszydzanie nawet na krzyżu. Stańmy obok Chrystusa i przejdźmy tę drogę naszego Zbawiciela, która otwarła nam bramy zbawienia…