Niedziela Palmowa-20.03.2016

Ojciec Franciszek Varillon- jezuita, wykładowca, kapelan Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Francuskiej, napisał książkę, którą odważnie zatytułował” Cierpienie Boga”. Bo czy jest miłość, która nie cierpi?

Bóg cierpi, gdy grzeszymy, gdy próbujemy układać nasze życie na własną rękę, gdy poprawiamy Jego przykazania i interpretujemy je po swojemu, gdy naszym bliźnim i samym sobie sprawiamy ból.

Całe nasze życie powinno być dążeniem do przemiany, do propagowania dobra, walki z naszymi wadami i słabościami.

Prośmy Pana Boga w to dzisiejsze święto słowami św. Bonawentury:

Boże, udziel nam, którzy dzisiaj niesiemy te gałązki ku czci Chrystusa, chwalebnego Króla, łaski, abyśmy byli z Nim zjednoczeni i przynosili owoce dobrych uczynków. Byśmy mogli podążać za Nim z gałązkami oliwki i palmy, to znaczy z uczynkami pobożności i cnót zwycięskich”…