Niedziela św. Rodziny -31.12.2017

Podobny obraz…Kiedy zapytano św. Matkę Teresę z Kalkuty, co myśli o życiu współczesnych rodzin, odpowiedziała, że „tak mało jest w naszych domach i w życiu rodzinnym miłości. Nie mamy czasu dla naszych dzieci, nie mamy czasu jedni dla drugich, nie mamy czasu cieszyć się sobą wzajemnie. Miłość zaczyna się w domu, żyje w domach. Gdybyśmy słuchali Jezusa, powtórzyłby nam to, co już kiedyś powiedział <Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem> (J 13 34)”…
Gromadząc się w Niedzielę św. Rodziny na Eucharystii, módlmy się o to, aby nasze rodziny były silne miłością. Aby ta sama troskliwa miłość, jaką był otoczony Jezus w swojej ziemskiej rodzinie, przeniknęła także nasze rodziny…