Niedziela św. Rodziny- 31.12.2023

Ikona Święta Rodzina rozmiar 14 x 20 cm

 

…Dziś przeżywamy święto rodzinnej miłości. Kościół stawia nam za wzór tej miłości Rodzinę z Nazaretu. Mówimy „Święta Rodzina”. Czy możemy mieć nadzieję, że nasze rodziny mogą być święte na wzór tej nazaretańskiej? Pamiętajmy, że każda rodzina jest darem Bożym. Dziękujmy Panu Bogu za nasze rodziny, za nasze domy, do których po latach wracamy ze wzruszeniem. To właśnie Bóg ofiarował nam taką matkę, takiego ojca, takie dzieci, a nie inne. On złączył nas w jedną wspólnotę, abyśmy wewnętrznie dojrzewali i dążyli ku Niemu. Starajmy się, aby wciąż wzrastała świętość naszych rodzin. Wspierajmy się wzajemnie w naszej drodze do nieba….