Niedziela Trójcy św. -12.06.2022

Trojca…Starożytnego mędrca Simonidesa zapytał grecki król, kim jest Bóg. Simonides poprosił o siedem dni do namysłu. Po tym czasie, poprosił jeszcze o czternaście, a następnie o miesiąc. Po upływie miesiąca zniecierpliwiony król ponownie zapytał: „Powiedz mi wreszcie kim jest Bóg!” A na to Simonides: „Królu, im więcej myślę o Bogu, tym mniej Go rozumiem”…
…Przeżywając Uroczystość Trójcy św. możemy za Simonidesem powtórzyć z pokorą: Im więcej zgłębiamy Boga w trzech Osobach, tym mniej możemy o Nim powiedzieć. Wiara jest nam potrzebna, a nie wiedza, aby przyjąć nasze zbawienie. Dlatego pozostaje nam modlić się o pogłębienie naszej wiary słowami aktu wiary: „Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty Dobro nieskończone.”