Niedziela Trójcy św.- 26.05.2024

Trójca Święta: związek miłości trzech Osób…Lenin w przeddzień rewolucji powiedział: „W rewolucji nie obchodzi mnie tylko Rosja. Rosja jest jedynie pośrednim etapem w marszu światowej rewolucji dla zdobycia całego świata…Wolę milionera lub kapitalistę, który neguje Boga,niż chłopa czy robotnika wierzącego w Boga. Od dzisiaj nie będziemy mieli litości dla nikogo i zniszczymy wszystko, by na tych ruinach wznieść naszą świątynię…
…Człowiek mocny Bogiem jest zagrożeniem dla tych, którzy chcą manipulować bliźnimi i przejmować nad nimi kontrolę. Dziś  Zmartwychwstały Pan prosi nas o dawanie świadectwa swej wiary. Chciejmy zapytać się, czy żyjący obok nas człowiek niewierzący lub ten, którego wiarę zagłuszyły sprawy tego świata, patrząc na nas, na mnie i na ciebie będzie zachęcony do tego,aby bliżej poznać Jezusa i Kościół?…