Niedziela Trójcy św. -30.05.2021

Trójca Święta – Parafia pw. Świętej Trójcy w Przemyślu…Kiedyś w szkole średniej katecheta zadał uczniom zadanie domowe na temat: Jak wyobrażam sobie Pana Boga? Pewien chłopiec napisał takie zdanie: Pana Boga wyobrażam sobie jako Osobę, a mianowicie jako kogoś, kto potrafi stworzyć pięć miliardów ludzi i do tego kochać ich tak, jakby każdy z nich był jego jedynakiem. Taki jest Bóg…
…Dziś uwielbiamy Boga w Trójcy Jedynego. Widzimy Jego wielką miłość do każdego z nas. Miłość, która nie cofnęła się nawet przed ofiarą na krzyżu. Dziękujmy dziś Bogu Ojcu za to, że z miłości stworzył nas ludźmi i uczynił nas swoimi córkami i synami…