Niedziela Trójcy św. -9.06.2019

Podobny obraz…Wybitny włoski katolik, burmistrz Florencji, La Pira, miał przyjaciela księdza. Najczęściej to kapłan pociesza świeckich. W tym wypadku było odwrotnie. Ksiądz był wielkim pesymistą, stale narzekał, że jest źle. La Pira nie wytrzymał i kiedyś powiedział: „Słuchaj, czy Pan Bóg jest czy Go nie ma?” Ksiądz spojrzał zdziwiony.

  • No jest.
  • A Chrystus zmartwychwstał czy nie?
  • Zmartwychwstał
  • A dusza jest nieśmiertelna czy śmiertelna?
  • Oczywiście, że nieśmiertelna
  • To po co narzekasz? Bóg jest, Chrystus zmartwychwstał, dusza jest nieśmiertelna..Po co narzekać?.

Wiara w Trójcę św. jest źródłem nadziei, pokoju i pewności. Bóg Ojciec stworzył świat i oddał go w ręce ludzi. Bóg Trójjedyny ogarnia nas swoją Miłością i jesteśmy skierowani ku wieczności. Idźmy przez życie czyniąc wszystko w imię Boga Trójjedynego…