Nowy Rok- 1.01.202

Czytania liturgiczne - 31 grudnia 2022 r. / DEON.pl..Cesarz Karol V nosił złoty pierścień, który nie miał drogocennego kamienia. Zamiast niego złotnik zamontował malutki zegarek. Cesarz rozkazał umieścić na nim napis: „Cenniejszy od drogiego kamienia”. Chodziło oczywiście o czas…
…Bóg ofiarowuje nam nowy czas. To cenny dar, ale jeszcze cenniejsze jest błogosławieństwo, którym nas nieustannie obdarza. Ten rozpoczynający się rok będzie z pewnością inny niż poprzedni. Czy lepszy? To zależy od nas, od tego, czy wykorzystamy błogosławieństwo Boga; czy je dostrzeżemy; czy będziemy umieli za nie dziękować. Rozważajmy w swym sercu wszystkie sprawy Boże. Tak jak Maryja, patronka dnia dzisiejszego. To nam pozwoli dostrzec rękę Boga, która nas błogosławi i prowadzi…