V Niedziela Wielkanocna-24.04.2016

…W Japonii, gdzie ludność żyje w szczególnym zagęszczeniu, które

ułatwia powstawanie wzajemnych konfliktów, wypracowano normy

społeczne zwane „Giri” i „Gimu”. „Giri” jest sumą obowiązków wobec

innych- rodziców, dzieci, starszych- ta strona prawnych zobowiązań jest

również znana w naszej kulturze. Natomiast „Gimu” jest zasadą, która

wykracza poza prawo, wzywa do czułości, miłości, tego wszystkiego, co

wypływa z serca. Obie te zasady budują życie codzienne.

Jak napisał Stanisław Bukowski:” Największą tragedią współczesnego

chrześcijaństwa jest rozdźwięk między przykazaniem miłowania Boga, a

przykazaniem miłowania bliźnich; gdy kochamy Boga, nie miłując

bliźniego lub kochamy bliźniego, nie miłując Boga, jednakowo zdradzamy

naukę Chrystusa”…

IV Niedziela Wielkanocna-17.04.2016

Catalina Rivas jest współczesną boliwijską wizjonerką. W książce

Tajemnica Mszy św.” mówi o potrzebie modlitwy za kapłanów:

To jest moment, w którym powinniśmy modlić się za nich, bo oni są Kościołem tak ja my świeccy. Wiele razy my, świeccy, żądamy tak wiele od kapłanów, ale nie jesteśmy zdolni modlić się za nich, niezdolni zrozumieć, że oni są ludźmi. Powinniśmy zrozumieć, że kapłani są ludźmi tak jak my i że potrzebują być zrozumiani, otoczeni opieką…”

W tygodniu modlitw o powołania pamiętajmy o kapłanach i módlmy się za wszystkich kapłanów. Prośmy także o nowe powołania, które umocnia wiarę wielu ludzi…

III Niedziela Wielkanocna-10.04.2016

…W III Niedzielę Wielkanocną Chrystus kieruje do każdego pytanie:

„Człowieku, czy mnie kochasz?”

Pozytywną odpowiedź dajemy Chrystusowi wtedy, gdy jesteśmy wierni

uczynionym na chrzcie zobowiązaniom.

Król Franków Chlodwig, przed bitwą z Alamasami, uczynił ślub, że

przyjmie sakrament chrztu, jeśli odniesie zwycięstwo. I faktycznie odniósł

zwycięstwo i wierny przyrzeczeniu przyjął chrzest w Reims w Boże

Narodzenie 498 roku. Wówczas biskup św. Remigiusz wypowiedział

znamienne słowa:” Pochyl głowę, dumny Franku- czcij to, co dotąd

paliłeś, pal to, co dotychczas czciłeś”.

…Każdy z nas powinien powiedzieć sobie dzisiaj: Będę wierny danemu na

chrzcie słowu, wypełnię moje zobowiązania chrzcielne…

Niedziela Miłosierdzia Bożego-3.04.2016

Wpatrujemy się często z wielką ufnością w obraz Miłosiernego Chrystusa, pragniemy dostąpić Jego szczególnej łaski. Ale On pyta każdego z nas:

  • Czy jesteś człowiekiem miłosierdzia?
  • Czy twoje oczy są miłosierne?
  • Czy twój słuch jest miłosierny?
  • Czy twój język jest miłosierny?
  • Czy twoje ręce są miłosierne?
  • Czy twoje nogi są miłosierne?
  • Czy twoje serce jest miłosierne?

W święto Miłosierdzia Bożego, w ten szczególny dzień Chrystus kieruje do nas swoje przesłanie:

Człowieku nowego tysiąclecia, bądź człowiekiem miłosierdzia i przebaczenia. Miej serce na wzór mojego serca. Miej serce bardzo ludzkie, a nie z kamienia…