Niedziela Trójcy św. -30.05.2021

Trójca Święta – Parafia pw. Świętej Trójcy w Przemyślu…Kiedyś w szkole średniej katecheta zadał uczniom zadanie domowe na temat: Jak wyobrażam sobie Pana Boga? Pewien chłopiec napisał takie zdanie: Pana Boga wyobrażam sobie jako Osobę, a mianowicie jako kogoś, kto potrafi stworzyć pięć miliardów ludzi i do tego kochać ich tak, jakby każdy z nich był jego jedynakiem. Taki jest Bóg…
…Dziś uwielbiamy Boga w Trójcy Jedynego. Widzimy Jego wielką miłość do każdego z nas. Miłość, która nie cofnęła się nawet przed ofiarą na krzyżu. Dziękujmy dziś Bogu Ojcu za to, że z miłości stworzył nas ludźmi i uczynił nas swoimi córkami i synami…

Zesłanie Ducha św. -23.05.2021

Przybądź Duchu Święty… - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Tarnawcu…Pod koniec XIX w. żyło we Francji małżeństwo Ludwik i Zelia Martin. Pewnego dnia ich czteroletnia córeczka Teresa, patrząc na obraz przedstawiający Zesłanie Ducha św., zapytała o treść tego obrazu. Rodzice jak umieli, tak zaczęli tłumaczyć wydarzenia z Zielonych Świąt i zakończyli: „Tereniu, Duch św. Pomaga człowiekowi być świętym, być Bożym człowiekiem”. A na to odrzekło dziecko:  „W takim razie ja zawsze będę tak postępować, jak mi każe Duch św.” To było dziecięce postanowienie. W późniejszym wieku okazało się, że zostało zrealizowane, bo dziś czcimy tę dziewczynkę jako św. Teresę od Dzieciątka Jezus…
…W uroczystość Zesłania Ducha św. zadajmy sobie pytanie: Czy my zawsze słuchamy natchnień Ducha św.?Czy nie sprzeciwiamy się dobru, które z otoczenia dociera do nas, od dobrych ludzi ?
Prośmy dziś Ducha św. o zdolność wyczuwania Jego działania, prośmy o to, byśmy Go nigdy w sobie nie zgasili i nie zasmucali…

Wniebowstąpienie Pańskie -16.05.2021

Parafia pw. WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO w Jabłonnie…Jest taka legenda o dwóch mnichach. Wyczytali oni w mądrych księgach, że na końcu świata jest takie miejsce, gdzie ziemia styka się z niebem. Postanowili tam pójść. Opuścili swój klasztor i rozpoczęli poszukiwania. Długo one trwały, pełne niebezpieczeństw, wymagały wielu wyrzeczeń, a także odwagi do pokonywania różnego rodzaju pokus. Ale podtrzymywała ich nadzieja, że kiedyś dotrą do celu, gdzie
czeka na nich Pan Bóg. Wystarczy wtedy tylko zapukać i wejść. I rzeczywiście po wielu, wielu latach o zmroku, któregoś dnia znaleźli to , czego tak mozolnie szukali: drzwi do nieba, furtkę do Boga. Zapukali i weszli do środka z bijącym sercem. I naraz się zdumieli! Przecież to był klasztor, który kiedyś opuścili. To była ich cela klasztorna, w której ongiś mieszkali. I wtedy dopiero zrozumieli, że miejsce, gdzie ziemia styka się z niebem, znajduje się na tym kawałku ziemi, który nam Pan Bóg przydzielił…
…Niebo jest bardzo blisko mnie i ciebie. Niebo czeka na nas po śmierci, jeśli wierni będziemy Bogu. Pamiętajmy o tym czyniąc różne wybory w naszym życiu…

VI Niedziela Wielkanocy -9.05.2021

30 Niedziela Zwykła - Polska Parafia Rzymskokatolicka w Londynie…Kiedy kończy się noc, a rozpoczyna dzień?- zapytał rabin pobożnego żyda. Zapytany próbował wymyślić jakąś odpowiedź. Może kiedy na niebie widoczny jest pierwszy promyk słońca? Albo kiedy da się odróżnić człowieka od krzewu? Nie- odparł stary rabin- dzień rozpoczyna się wtedy, kiedy potrafimy zobaczyć w twarzy człowieka swojego brata i swoją siostrę. Dopóki tego nie ma, panuje w nas jeszcze noc…
…W dzisiejszej Ewangelii Chrystus stawia przed nami jeszcze bardziej ambitne i szlachetne wymagania. Nie tylko mamy traktować bliźnich jako siostry i braci, ale mamy ich miłować. Starajmy się kochać Boga i naszych bliźnich prawdziwą miłością. Niech miłość dokonuje w naszym życiu prawdziwych cudów. Niech przemienia i zdobywa dla Boga serca wszystkich ludzi…