XXI Niedziela zwykła -25.08.2019

Obraz może zawierać: roślina, na zewnątrz i przyroda

 

…W klasztorze na górze Athos znajduje się malowidło przedstawiające mnicha, który przeciska się przez maleńkie drzwi, prowadzące do wspaniałego ogrodu. Jego głowa i ręka już są w raju, lecz większa część ciała pozostaje po drugiej stronie…
…Ten obraz może stanowić ilustrację do dzisiejszej Ewangelii. „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi”(Łk 13,24). Bóg w swojej miłości obdarzył nas bramą, przez którą możemy przyjść do Niego. Oczekuje jednak od nas wysiłku, walki z grzechem, czynienia sprawiedliwości, wierności Bożym przykazaniom. Podejmijmy więc ten trud, aby przechodzić przez ciasne drzwi wymagań Bożych, bo to doprowadzi nas do prawdziwego szczęścia wiecznego…

25.08.2019 DOŻYNKI PARAFIALNE

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

XX Niedziela zwykła -18.08.2019

Znalezione obrazy dla zapytania W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem…Po latach na światło dzienne wyszła pewna tajemnica rodzinna, która spowodowała konflikt między dwoma braćmi. Jeden z braci w czasach komunizmu doniósł na drugiego, skutkiem czego ten nie mógł otrzymać upragnionego paszportu, a tym samym wyjechać za granicę. Sprawa wywołała takie emocje, że bracia przeklęli się nawzajem i zerwali ze sobą wszelki kontakt. Pokrzywdzony brat poszedł do notariusza i spisał testament, w którym zaznaczał, że nigdy nie może być pochowany razem z bratem w rodzinnym grobowcu. Ten zapis notarialny nosił zawsze przy sobie w portfelu…
Ewangelia stawia nam duże wymagania. Nasze życie, jak mówi św. Paweł, to zawody, w których nieustannie musimy biec po zbawienie i zmagać się z samym sobą, z własnymi grzechami, małostkami i słabościami. Te zawody nie gwarantują spokoju. Trzeba w nich ciągle walczyć. Żyjmy tak, byśmy za św. Pawłem mogli powtórzyć: „ W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem…”