XI Niedziela zwykła- 16.06.2024

11. NIEDZIELA ZWYKŁA — PRZYPOWIEŚĆ O ZIARNKU GORCZYCY – Parafia Św. Brata  Alberta w Warszawie Wesołej…Kiedyś król perski Nuszirwan wezwał do siebie kilku mędrców, chcąc od nich usłyszeć odpowiedzi na różne pytania. Zapytał więc: „Co jest największym stopniem nędzy ludzkiej?” Niemal jednogłośnie padła odpowiedź, że to człowiek stary, ułomny i ubogi. Wtedy wstał jeden z uczonych imieniem Mihir- znany nie tylko z mądrości, ale i z cnoty- i rzekł: „Według mnie to ten, kto stojąc u kresu życia, nie może sobie przypomnieć żadnego swojego dobrego czynu”…
…Każdy z nas powinien zastanowić się nad tym, co dobrego w robimy w swoim życiu? I czy tak , jak zachęca nas do tego Chrystus, staramy się pomagać w budowaniu królestwa Bożego na ziemi….”

X Niedziela zwykła- 9.06.2024

Grafiki z chrześcijańskimi cytatami motywacyjnymi świętych i z Biblii.  Ponad 70 propozycji - NINIWA…Pewien gospodarz nie mógł znaleźć siekiery. Gdzieś mu się zapodziała. Szukał jej cały ranek. W pewnym momencie pomyślał: „Wiem, siekierę ukradł mi syn sąsiada”. Syn sąsiada wychodził właśnie z domu. Gospodarz patrząc na niego, mruczał pod nosem. Tak wygląda złodziej mojej siekiery. Jeszcze uśmiecha się do mnie. Co więcej, złodziej mojej siekiery pozdrawia mnie. Już chciał za nim zawołać : „Ty złodzieju!”,ale w ostatniej chwili powstrzymał się. Nie miał przecież żadnych dowodów. W pewnym momencie, krzątając się po obejściu, gospodarz zobaczył siekierę leżącą na stosie drewna, które wczoraj rąbał przez cały dzień. I w tej chwili- co za zbieg okoliczności- syn sąsiada wracał do domu. Gospodarz znów zaczął mu się przyglądać: „Tak nie może wyglądać złodziej- mówił do siebie. Złodziej się nie uśmiecha. Złodziej nie pyta nikogo, jak minął dzień. Od razu wiedziałem, że on nie jest złodziejem”…
…To tylko historyjka, ale dobrze pokazuje, jak nasze usposobienie wewnętrzne wpływa na nasz ogląd rzeczywistości. Wyciągnijmy z tej sceny naukę: w swoich opiniach o innych ludziach kierujmy się dobrą wolą, starajmy się dostrzegać ich pozytywne strony. Spróbujmy przyjrzeć się im w całym ich skomplikowaniu. A przede wszystkim przywołajmy Ducha św. prosząc Go o przenikliwość widzenia…

IX Niedziela zwykła- 2.06.2024

Brak dostępnego opisu zdjęcia.…Podczas jakiejś naukowej wyprawy w głąb Afryki miejscowi tragarze bardzo gorliwie szli naprzód. Bez większego wysiłku pokonywali każdego dnia wyznaczoną trasę. Ale pewnego poranka tubylcy odmówili wymarszu w drogę i nie sposób było ich przekonywać do zmiany zdania. Tłumaczyli uparcie: „od paru dni biegniemy co sił, ale dusze dusze nasze nie nadążają. Teraz musimy poczekać, aby nas dogoniły”…
…Dzięki naszemu Stwórcy my także otrzymaliśmy szansę poczekania na nasze dusze, czyli poświęcenia czasu Bogu i nam samym oraz właściwego wypoczynku. Tym czasem jest każda niedziela, jako dzień święty. Centralnym punktem tego dnia jest dla nas uczestnictwo we Mszy św., spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym i wspólna modlitwa z braćmi i siostrami w wierze. Nie marnujmy tego świętego czasu na błahe sprawy, które nie przysłużą się do naszego zbawienia…

Niedziela Trójcy św.- 26.05.2024

Trójca Święta: związek miłości trzech Osób…Lenin w przeddzień rewolucji powiedział: „W rewolucji nie obchodzi mnie tylko Rosja. Rosja jest jedynie pośrednim etapem w marszu światowej rewolucji dla zdobycia całego świata…Wolę milionera lub kapitalistę, który neguje Boga,niż chłopa czy robotnika wierzącego w Boga. Od dzisiaj nie będziemy mieli litości dla nikogo i zniszczymy wszystko, by na tych ruinach wznieść naszą świątynię…
…Człowiek mocny Bogiem jest zagrożeniem dla tych, którzy chcą manipulować bliźnimi i przejmować nad nimi kontrolę. Dziś  Zmartwychwstały Pan prosi nas o dawanie świadectwa swej wiary. Chciejmy zapytać się, czy żyjący obok nas człowiek niewierzący lub ten, którego wiarę zagłuszyły sprawy tego świata, patrząc na nas, na mnie i na ciebie będzie zachęcony do tego,aby bliżej poznać Jezusa i Kościół?…