XXVI Niedziela zwykła -26.09.2021

Kilka słów o pokusach - Opiekun - Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej…Starszy doświadczony spowiednik zadawał gorszycielom, którzy się u niego spowiadali dziwną pokutę. Kazał im wyjść na wysoką wieżę i rozpruć tam na wietrze dużą poduszkę pełną pierza. Następnie zejść na dół i pozbierać wszystkie piórka. Bo zgorszyć jest bardzo łatwo, ale pozbierać i naprawić wszystkie owoce zgorszenia jest rzeczą prawie niemożliwą…
…Chrystus przestrzega nas dziś przed postawą, która mogłaby być powodem zgorszenia. Starajmy się swoim słowem, postawą, uśmiechem, radą dawać dobry przykład, zachęcać do refleksji, opamiętania, nawrócenia. A to dobro do nas tu na ziemi wróci. A co najważniejsze, podziękuje nam za to Chrystus. Obyśmy jak najwięcej dawali sobie dobra, a wystrzegali się zgorszenia, a wtedy możemy spokojnie oczekiwać nagrody wiecznej…

XXV Niedziela zwykła -19.09.2021

KRZYŻ Z WYRAZÓW MODLITWY OJCZE NASZ 40cm - 9037032527 - oficjalne archiwum  Allegro…Pewien znany hollywoodzki aktor w czasie balu zabawiał dopiero co poznaną kobietę. Gdy pod dłuższym czasie zorientował się, że mówił tylko o sobie i swoich sukcesach aktorskich, a dziewczyna milczała, wykrzyknął: „Och, przepraszam, jestem tak niegrzeczny. Od dwóch godzin mówię tylko o sobie. Porozmawiajmy teraz o Tobie. Co o mnie myślisz?”…
…Dzisiejsza Ewangelia zwraca nasza uwagę na pychę. Nie pozwala ona na zbudowanie przyjaźni, miłości ani innych głębszych więzów. Człowiekowi pysznemu nieustannie towarzyszy zawiść, zazdrość i lęk. Przed taką postawą ostrzega nas dziś Jezus. Szukajmy nieustannie w naszym życiu prawdziwej pokory, która ustrzeże nas przed pychą. Módlmy się często słowami modlitwy Ojcze nasz: „Bądź wola Twoja, jako w niebie , tak i na ziemi”…

XXIV Niedziela zwykła -12.09.2021

Kim jest Jezus? – kurs Alfa – Katedra Legnicka św. Ap. Piotra i Pawła

…W książce „O naśladowaniu Chrystusa” znajdujemy cztery zwięzłe rady, które mają pomóc w naśladowaniu Mistrza z Nazaretu, a także w osiągnięciu wielkiego pokoju i prawdziwej wolności:

 

 

    • Staraj się spełnić raczej cudzą wolę niż swoją
    • Chciej zawsze mieć raczej mniej niż więcej
    • Szukaj zawsze miejsca ostatniego i ustępuj wszystkim
    • Chciej zawsze i módl się o to, aby całkowicie wypełniła się w tobie wola Boża…

…Niech zatem w swoich wyborach każdy z nas pamięta o słowach w dzisiejszej Ewangelii wypowiedzianych przez Jezusa: „Kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa”. Stracić życie dla Chrystusa- oto właśnie istota chrześcijańskiego naśladownictwa…

XXIII Niedziela zwykła -5.09.2021

Zobacz obraz źródłowy

…Pewien człowiek codziennie wiele godzin spędzał na modlitwach. Pewnego razu, przerywając potok pobożnych słów, wykrzyknął do Boga z wielką pretensją: -Mam wrażenie, że nic do mnie nie mówisz, Panie. –A ja mam wrażenie, że ty tylko mówisz i w ogóle mnie nie słuchasz- odpowiedział mu natychmiast Pan Bóg…
…Pan Jezus wzywa nas dziś do zastanowienia się, czy należycie wykorzystujemy wielki dar Boży, jakim jest słuch. Czy umiemy słuchać tego, co mówi do nas Bóg i co mówią ludzie? Pomyślmy, ile razy uczestniczyliśmy w rekolekcjach, niedzielnych Mszach św., słuchaliśmy czytanego Słowa Bożego? A jaki jest tego efekt? Czy wysłuchane Słowo Boże przybliżyło nas do Boga i ludzi tak, że możemy być dzisiaj z siebie dumni i zadowoleni?…