V Niedziela Wielkanocy -2.05.2021

Maj – miesiąc Maryi | Bóg źródłem prawdziwej miłości…Św. Jan Paweł II w rozmowie z Adre Frossardem przyznał, że jako młody ksiądz czuł się nieco onieśmielony, gdy odwiedzał chorych z Komunią św. Widział przecież ogrom cierpienia i doświadczeń, które na nich spadały. Aż pewnego razu przy powitaniu z ust nieuleczalnie chorego usłyszał: „Ksiądz nie wie, jak bardzo jestem szczęśliwy”. Dla tego człowieka moment komunii św. był tak ważny, że traciła znaczenie sytuacja, w której się znajdował. Wszczepiony w tajemnicę Boga odczuwał radość…
…Umacniajmy naszą więź z Chrystusem, który pragnie karmić nas ożywczymi sokami, jak krzew winny latorośle. Pozwólmy działać Bogu w naszym życiu, zwłaszcza w momentach, gdy chce nas oczyścić z egoizmu i pychy, odciąć grzech...

IV Niedziela Wielkanocy -25.04.2021

Parafia rzymskokatolicka pw. św. J.S.Pelczara, Rzeszów – Pobitno » Niedziela  Dobrego Pasterza – rozpoczyna tydzień modlitw o powołania…Dziś przeżywamy Niedzielę Dobrego Pasterza. Dobry Pasterz, który pragnie szczęścia swojej owczarni, potrafi przytulić do serca, udzielić przebaczenia i miłosierdzia, ale potrafi też skarcić i zganić. Módlmy się dzisiaj o dobrych pasterzy Kościoła. Takich, którzy będą udzielać Bożego miłosierdzia, ale będą też potrafili upomnieć. Zawsze z taktem i mając na względzie dobro powierzonej im owczarni. Prośmy Boga o tę mądrość, która pozwoli nam przyjąć zarówno udzielane miłosierdzie, jak i przestrogę…

III Niedziela Wielkanocy -18.04.2021

Słowa, jakie Jezus skierował do swoich uczniów po swym zmartwychwstaniu | EWANGELIA O ZSTĄPIENIU KRÓLESTWA…Antoni Czechow, pisarz rosyjski powiedział: „Mówimy, mówimy, mówimy i prawdopodobnie dojdzie do tego, że umrzemy na zapalenie języka i strun głosowych”…
…Mało jest takich, którzy potrafią zaświadczyć o swojej wierze czynem, uczynić wypowiedziane słowo zasadą swego życia. A przecież chodzi o to, aby konsekwentnie słowo wprowadzać w czyn.
Chrystus mówi do nas : „Wy jesteście moimi świadkami”. Bądźmy więc świadkami Chrystusa. Do tego On nas dziś wzywa. Pamiętajmy o słowach św. Jana: „Kto mówi o Bogu , znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest
doskonała”…

Niedziela Bożego Miłosierdzia -11.04.2021

Miłosierdzie Boże – nabożeństwa, modlitwy, teksty | Światło Pana -  Rekolekcje video/mp3…Historia znanego niegdyś piłkarza Marka Citki: W młodości uzależnił się od hazardu. W salonach gier spędzał niemal cały wolny czas. Popadał w coraz większe długi. W pewnym momencie musiał sprzedać samochód- podarunek od rodziców. Wówczas dotarło do niego, że czas się przebudzić, że nie może tak po prostu przegrać swojego życia. Poszedł na rekolekcje, później do spowiedzi. Na kolejnych rekolekcjach wygłosił publicznie świadectwo swego nawrócenia. Powoli wyrywał się ze szponów nałogu. Bardzo jest mu bliski kult Bożego miłosierdzia. W jednym z wywiadów powiedział: „Siostra Faustyna zafascynowała mnie, kiedy czytałem jej Dzienniczek oraz ostatnio autobiografię. W komórce mam nawet alarm ustawiony na godzinę piętnastą, by nie zapomnieć odmówić koronki”…
…Jezus przychodzi ze swoim miłosierdziem mimo wielu naszych zamkniętych drzwi. Nie upomina, nie gani. Mówi: „Pokój wam!” Nie odwracajmy się od tej miłości. Zaufajmy jej. W każdej chwili nasze dusze mogą stać się czyste i piękne…