XIII Niedziela zwykła -30.06.2019

Znalezione obrazy dla zapytania Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu…Pewne małżeństwo obchodziło jubileusz- złote gody. W ich postawie widać było dobroć, zgodę i wzajemny szacunek. Ktoś zapytał małżonków, gdzie leży sekret tak udanego związku? Odpowiedzieli : „Kierujemy się zasadą, która obowiązywała w czasach naszej młodości, a mianowicie: jak się coś psuje, to się tego nie wyrzuca, ale reperuje”…
…Jezus zachęca dziś każdego z nas do wytrwałości w trwaniu przy Nim i naśladowaniu Go. Przypomina nam, abyśmy wiernie realizowali nasze życiowe powołanie. Problemy, które stają się pokusą do porzucenia tej drogi, ofiarujmy Bogu na modlitwie. On pomoże je pokonać…

XII Niedziela zwykła -23.06.2019

Znalezione obrazy dla zapytania Jan przyszedł świadczyć o światłości, aby przygotować Panu lud doskonały.…Na starym cmentarzu w Baden – Baden oglądać można wykonany w 1462 r. tzw. krzyż pokutnika. Wykonał go niejaki Mikołaj Lerch z Holandii. Zakochany nieszczęśliwie w córce swego majstra, postanowił zabić jej narzeczonego, ale przez nieuwagę potknął się i śmiertelnie ugodził ją samą. Skazany na śmierć prosił, by na grób swej umiłowanej mógł wyrzeźbić pomnik. Wyrażono zgodę i gdy dzieło było gotowe, lud, poruszony niezwykłym pięknem Chrystusa ukrzyżowanego, prosił o ułaskawienie dla zabójcy dziewczyny. Prośbie ludu stało się zadość, a krzyż odtąd słusznie nazywa się krzyżem pokutnika…
…Wziąć swój krzyż na każdy dzień, krzyż codzienny jak chleb, a chleb powszedni jak eucharystyczna obecność Jezusa. Pamiętajmy o tym, zajęci codziennymi sprawami. Naśladować Jezusa łatwiej jest, gdy będziemy wzmocnieni Chlebem z Nieba…

Niedziela Trójcy św. -9.06.2019

Podobny obraz…Wybitny włoski katolik, burmistrz Florencji, La Pira, miał przyjaciela księdza. Najczęściej to kapłan pociesza świeckich. W tym wypadku było odwrotnie. Ksiądz był wielkim pesymistą, stale narzekał, że jest źle. La Pira nie wytrzymał i kiedyś powiedział: „Słuchaj, czy Pan Bóg jest czy Go nie ma?” Ksiądz spojrzał zdziwiony.

  • No jest.
  • A Chrystus zmartwychwstał czy nie?
  • Zmartwychwstał
  • A dusza jest nieśmiertelna czy śmiertelna?
  • Oczywiście, że nieśmiertelna
  • To po co narzekasz? Bóg jest, Chrystus zmartwychwstał, dusza jest nieśmiertelna..Po co narzekać?.

Wiara w Trójcę św. jest źródłem nadziei, pokoju i pewności. Bóg Ojciec stworzył świat i oddał go w ręce ludzi. Bóg Trójjedyny ogarnia nas swoją Miłością i jesteśmy skierowani ku wieczności. Idźmy przez życie czyniąc wszystko w imię Boga Trójjedynego…