XX Niedziela zwykła -18.08.2019

Znalezione obrazy dla zapytania W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem…Po latach na światło dzienne wyszła pewna tajemnica rodzinna, która spowodowała konflikt między dwoma braćmi. Jeden z braci w czasach komunizmu doniósł na drugiego, skutkiem czego ten nie mógł otrzymać upragnionego paszportu, a tym samym wyjechać za granicę. Sprawa wywołała takie emocje, że bracia przeklęli się nawzajem i zerwali ze sobą wszelki kontakt. Pokrzywdzony brat poszedł do notariusza i spisał testament, w którym zaznaczał, że nigdy nie może być pochowany razem z bratem w rodzinnym grobowcu. Ten zapis notarialny nosił zawsze przy sobie w portfelu…
Ewangelia stawia nam duże wymagania. Nasze życie, jak mówi św. Paweł, to zawody, w których nieustannie musimy biec po zbawienie i zmagać się z samym sobą, z własnymi grzechami, małostkami i słabościami. Te zawody nie gwarantują spokoju. Trzeba w nich ciągle walczyć. Żyjmy tak, byśmy za św. Pawłem mogli powtórzyć: „ W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem…”

XIX Niedziela zwykła -11.08.2019

Znalezione obrazy dla zapytania której sie nie domyślacie syn człowieczy przyjdzie…Pewien artysta malarz namalował taką scenę. Wnętrze drewnianej chaty. Na jej środku stoi latarnia, która rzuca żółto-czerwone światło na podłogę i ściany. Pod ścianami znajdują się grubo ciosane ławy, na których siedzą mężczyźni z wyraźnie zaznaczonymi dłońmi, starzy i młodzi. Z ich wyrazu twarzy łatwo odgadnąć, że na kogoś czekają…

…Chyba każdy z nas na kogoś oczekuje i spodziewa się czegoś. Lecz oczekiwania poszczególnych osób różnią się od siebie bardzo. My, ludzie wierzący, oczekujemy przyjścia Tego, który wysłużył nam wieczną ojczyznę i otworzył ją przed nami- Zbawiciela świata. Musi to być aktywne oczekiwanie. Codzienne dobre życie, pełne wiary, zaufania i naśladowania Jezusa, to postawa, którą powinniśmy przyjąć w codziennym życiu, aby nie przespać dnia Zmartwychwstania…

XVIII Niedziela zwykła – 4.08.2019

Znalezione obrazy dla zapytania panie ty zawsze byłeś nam ucieczką… Dawno temu w pewnej wiosce wybuchł pożar. Biedak i bogacz, którzy dotąd byli dobrymi sąsiadami, stracili cały majątek. Biedak przyjął to ze spokojem, bogacz natomiast popadł w czarną rozpacz.

  • Sąsiedzie- zwrócił się bogacz do biedaka- jak to możliwe, że ty jesteś spokojny, kiedy wszystko, co mieliśmy, zniszczył ogień?
  • Mnie pozostał mój Bóg- odparł biedak- twój natomiast spłonął wraz z całym domem…

…Pan Jezus pragnie przypomnieć nam dziś, iż wartość ludzkiego życia nie zależy od statusu majątkowego. Życia człowieka nie można ograniczyć do przestrzeni spraw materialnych i doczesnych. Mamy duszę nieśmiertelną, która wzywa do zastanowienia się nad wiecznością. My więc bądźmy najpierw bogaci przed Panem Bogiem. Zabiegajmy więc o dobra duchowe. Troszczmy się o swoje zbawienie wieczne…