VIII Niedziela Zwykła -27.02.2022

VIII Niedziela Zwykła | Rzymskokatolicka parafia p.w. św. Małgorzaty w Olchowcu…W pewnej szkole nauczyciel języka polskiego oddaje uczniom sprawdzone wypracowania. Jeden z nich podnosi rękę do góry i mówi: „Proszę pana, mimo ogromnych starań nie mogę przeczytać, co Pan napisał pod moim wypracowaniem. Jak to- dziwi się nauczyciel- napisałem przecież: <Pisz wyraźniej!>” To żartobliwe zdarzenie pokazuje, że bardzo często nie dostrzegamy swoich braków, a staramy się zwracać uwagę innym…
…Przypomina o tym dzisiejsza Ewangelia. Jezus pyta: „Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?” Uczmy się od Chrystusa, abyśmy potrafili powstrzymywać się od osądzania innych i niepotrzebnego wytykania ich błędów. Jednocześnie prośmy Boga o siłę do oczyszczania naszego wnętrza od nieuporządkowanych przywiązań, nałogów i grzechów…

APEL OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Apel Ojca Å›wiÄtego Franciszka Chciałbym zaapelować do wszystkich, zarówno wierzących, jak niewierzących. Jezus nauczył nas, że na diaboliczny bezsens przemocy odpowiada siÄ orꙿem Boga: modlitwą postem. Zachęcam wszystkich, aby przypadająca 2 marca Sroda Popielcowa, była dniem postu w intencji pokoju. W szczególny sposób zachęcam wierzących, aby w tym dniu intensywnie oddali siÄ modlitwie postowi. Niech Królowa Pokoju zachowa świat od szaleństwa wojny." Aula Pawła VI, środa 23 lutego 2022”

VII Niedziela Zwykła -20.02.2022

…Mikołaj z Flue w Szwajcarii , zwany „Bratem Klausem” był ojcem dziesięciorga dzieci. Po ich wychowaniu zamieszkał jako pustelnik. Jeden z możnowładców szwajcarskich przybył kiedyś do niego prosząc o radę. W żaden sposób nie mógł żyć w zgodzie ze swoim sąsiadem. Brat Klaus poprosił go, aby zrobił węzeł na sznurze, którym był przepasany. Potem dał mu jeden koniec sznura do ręki, sam zaś mocno chwycił za drugi i powiedział :- rozwiąż węzeł- Nikt tego nie dokona, chyba że jeden z nas wypuści koniec sznura. Oto rada dla
ciebie- dodał Święty.- Jeden z was musi ustąpić, aby nastała zgoda. Wtedy rozplątacie węzeł sporów i zatargów między wami…
…Chrystus uczy nas w dzisiejszej Ewangelii prawdziwej miłości, nawet swoich nieprzyjaciół. Jest to trudna nauka do wypełnienia w codziennym życiu. Dlatego prośmy Go dziś, aby łaską swoją dopomógł nam w osiągnięciu tej trudnej sztuki, jaką jest rozsiewanie miłości i dobra i przebaczenia nawet naszym wrogom…

VI Niedziela Zwykła -13.02.2022

Zaufaj Bogu... - plakat w czarnej ramce | wydawnictwowam.pl…W filmie amerykańskim „obywatel Kane” przedstawiona jest historia człowieka, który rozpoczyna karierę w świecie prasy, chcąc dostarczać wiadomości rzetelnych, służących społeczeństwu. Z czasem jednak przeistacza się w żądnego władzy bogacza. Zdobywa wielki majątek, zyskuje sławę, poważanie u ludzi wpływowych i zwykłych obywateli. Gdy jednak odchodzi z tego świata, przy łożu cierpienia nikt mu nie towarzyszy. Umiera w samotności całkowicie zdruzgotany i nieszczęśliwy…
…Dzisiejsza Ewangelia przynosi Orędzie nadziei skierowane do ubogich, płaczących, prześladowanych. Jezus nazywa ich błogosławionymi. Jezus mówi, że szczęśliwi są ci, którzy potrafią zaufać we wszystkim Bogu. Nie zabiegajmy jedynie o ludzki podziw, ale przede wszystkim liczny się z tym, co myśli o nas Chrystus…