Życzenia na Boże Narodzenie- 2023 r.

Może być zdjęciem przedstawiającym świecznik i choinka„Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi Wstańcie pasterze Bóg się wam rodzi”.

 

Nowonarodzony niezmiennie niesie miłość i pokój, nadzieję i przebaczenie, tak potrzebne naszemu ogarniętemu konfliktami światu, sercom wyzbytym pokoju i spokoju. Dobry Bóg ,Władca Światła uczynił ten czas jasnym przez narodziny swojego Syna. Niech On uczyni teraz wasze serca jasnymi i szerokimi. Niech wszystkim zostanie ogłoszona w tych dniach Dobra Nowina. Niech wasze życie napełni radość zbawienia, bo niebo i ziemia zostały złączone w Jezusie Chrystusie, który także wszystkich ludzi doprowadzi do pełnej jedności. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i trwania w radości przychodzącego Zbawiciela- Księcia Pokoju.

Wasi Duszpasterze:
Ks. Dariusz Sieradzy
Ks.Andrzej Pragnący

Rekolekcje

Syn marnotrawny - puzzle onlineRekolekcje to czas dany nam przez Boga, aby zatrzymać się i spojrzeć na nasze życie i codzienność. To czas, aby pomyśleć o sprawach własnej duszy, aby tym sprawom na kilka dni ustąpiły sprawy i interesy doczesne. Dlatego zapraszam serdecznie na nasze Rekolekcje Adwentowe  od najbliższej niedzieli, które poprowadzi o. Tomasz Jarosz z Zakonu oo. Redemptorystów.

Ks. Dariusz Sieradzy- proboszcz

PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH -17-19.12.2023 r.w parafii pw. bł. Wincentego Kadłubka w Domaszowicach

NIEDZIELA – 17.12.2023 r.
8.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
10.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci
12.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
15.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich(Cedzyna)
PONIEDZIAŁEK – 18.12.2023 r.
9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
17.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci
19.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży
WTOREK- 19.12.2023 r. – DZIEŃ SPOWIEDZI

Spowiedź:
8.30-10.00
16.30-19.00

9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla osób starszych i chorych (Sakrament Namaszczenia Chorych)
17.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci
19.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

Rekolekcje poprowadzi o. Tomasz Jarosz CSsR

II Niedziela Adwentu- 10.12.2023

II Niedziela Adwentu – 10 grudnia AD 2017. Ogłoszenia parafialne. – Św.  Mateusz…Brazylijski Arcybiskup Helder Camara podczas wizytacji pewnego klasztoru zapytał starszą siostrę, obchodzącą 60 rocznicę ślubów zakonnych, ile lat ma za sobą w klasztorze. Ona pokornie, ale dobitnie i z przekonaniem odpowiedziała: „Mój ojcze, tak naprawdę to mam tylko jeden dzień życia zakonnego. Ponieważ każdego dnia muszę zaczynać od nowa…”.
…Podobna odpowiedź mogłaby paść na pytanie o lata spędzone w małżeństwie, kapłaństwie, trudnej pracy czy w wierności ważnym decyzjom życiowym. Raz podjęty wysiłek musi być ciągle na nowo definiowany, potwierdzany i strzeżony. Adwent jest tym czasem, aby na nowo uświadamiać sobie potrzebę nieustannego czuwania i rozpoczynania ważnych etapów swego życia…

I Niedziela Adwentu- 3.12.2023

Adwent – czas przygotowania – Cisi Pracownicy Krzyża…Adwent to taki czas, w którym Jezus wzywa nas do tego, abyśmy nie zostawiali na potem najważniejszych w naszym życiu spraw. Dlatego napomina nas w dzisiejszej Ewangelii, mówiąc: „Uważajcie! Czuwajcie! Módlcie się!”
Popatrzmy więc dziś w nasze serca i zastanówmy się nad tym, co chcielibyśmy w swoim życiu zmienić. Co najbardziej oddziela nas od Boga i ludzi? Co powinno się stać, aby Jezus mógł z radością przyjść
do naszego serca i na powrót w nim zamieszkać? Może musimy zerwać z grzechem lenistwa w modlitwie, opuszczaniem niedzielnej Mszy św., marnowaniem czasu, obmawianiem, nieżyczliwością wobec ludzi, pychą, pijaństwem, nieczystością, zaciętością w gniewie. Niech to będzie okres refleksji, czuwania i modlitwy…