V Niedziela Wielkanocna-24.04.2016

…W Japonii, gdzie ludność żyje w szczególnym zagęszczeniu, które

ułatwia powstawanie wzajemnych konfliktów, wypracowano normy

społeczne zwane „Giri” i „Gimu”. „Giri” jest sumą obowiązków wobec

innych- rodziców, dzieci, starszych- ta strona prawnych zobowiązań jest

również znana w naszej kulturze. Natomiast „Gimu” jest zasadą, która

wykracza poza prawo, wzywa do czułości, miłości, tego wszystkiego, co

wypływa z serca. Obie te zasady budują życie codzienne.

Jak napisał Stanisław Bukowski:” Największą tragedią współczesnego

chrześcijaństwa jest rozdźwięk między przykazaniem miłowania Boga, a

przykazaniem miłowania bliźnich; gdy kochamy Boga, nie miłując

bliźniego lub kochamy bliźniego, nie miłując Boga, jednakowo zdradzamy

naukę Chrystusa”…