V Niedziela Wielkanocy -2.05.2021

Maj – miesiąc Maryi | Bóg źródłem prawdziwej miłości…Św. Jan Paweł II w rozmowie z Adre Frossardem przyznał, że jako młody ksiądz czuł się nieco onieśmielony, gdy odwiedzał chorych z Komunią św. Widział przecież ogrom cierpienia i doświadczeń, które na nich spadały. Aż pewnego razu przy powitaniu z ust nieuleczalnie chorego usłyszał: „Ksiądz nie wie, jak bardzo jestem szczęśliwy”. Dla tego człowieka moment komunii św. był tak ważny, że traciła znaczenie sytuacja, w której się znajdował. Wszczepiony w tajemnicę Boga odczuwał radość…
…Umacniajmy naszą więź z Chrystusem, który pragnie karmić nas ożywczymi sokami, jak krzew winny latorośle. Pozwólmy działać Bogu w naszym życiu, zwłaszcza w momentach, gdy chce nas oczyścić z egoizmu i pychy, odciąć grzech...