V Niedziela Wielkiego Postu- 17.03.2024

Plakat A3 Wielki Post z cytatem św. Szarbela…Znany rzeźbiarz włoski Francesco Messina miał swój świat, swoje królestwo. Budował je z pominięciem Boga. Idąc za głosem własnej woli, błądził, a to błądzenie zamieniało się w cierpienie i zło. Całe jego królestwo runęło w gruzy, gdy spotkał Ojca Pio, przez którego dokonało się wiele nawróceń. O swoim spotkaniu Messina tak pisze: „Pierwsze moje spotkanie z Ojcem Pio nastąpiło 11 04.1949 r. i stało się dla mnie jakby uderzeniem gromu, które zmieniło moje całe życie, myślenie i patrzenie na świat oraz nadało nowy kierunek w mojej sztuce. Po tym spotkaniu poczułem się w obowiązku ogłosić list otwarty w prasie, w którym dziękowałem Bogu za spotkanie- prawdziwego ojca- i kończyłem : Narodziłem się 11 04.1949 r.”. Tego dnia narodził się dla królestwa Bożego…
…Naszym zadaniem jest pokazać Jezusa drugiemu człowiekowi swoim życiem. Żyjmy według nauki, którą głosi nam Kościół.Bądźmy prawdziwie uczciwi w naszej wierze. Grzesząc, przyznawajmy się do błędu. Wierząc, zachowujmy zasady wiary. Pozwólmy Bogu działać w sercach ludzkich, lecz sami Jezusa pokazujmy swoją codziennością…