V Niedziela Wielkiego Postu -18.03.2018

Podobny obraz…Merlose Bridge jest jednym z pierwszych mostów na rzece Niagara, łączącym USA z Kanadą. Ciekawa jest legenda o początkach budowy tego mostu. Oto użyto latawca, aby połączyć oba brzegi. Latawiec przeleciał nad rzeką na kanadyjską stronę. Następnie do sznurka od latawca przywiązano mocniejszy sznur i przerzucono z powrotem. Do tego sznura przywiązano stalową linę i na niej transportowano elementy do budowy mostu. Dzięki więc skromnemu latawcowi w końcu powstał wielki most, łączący oba państwa…
…My sami zwykłymi, codziennymi uczynkami możemy budować takie mosty. Nasza codzienna ofiara, może dziś niezauważona, przyniesie z innymi w przyszłości piękny owoc. Ale musimy na niego systematycznie pracować. Niech ten czas Wielkiego Postu będzie dla każdego z nas okazją do systematycznej pracy nad swoimi wadami…